Výstup z tiskové konference ze dne 20.1.2022 k cenám potravin, Strategickému plánu a protestním jízdám

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Výstup z tiskové konference ze dne 20.1.2022 k cenám potravin, Strategickému plánu a protestním jízdám

AK ČR zastupuje produkční zemědělce všech velikostí, kteří obhospodařují většinu zemědělské půdy v této zemi a vytváří více než 80% zemědělské produkce

do protestních jízd se v symbolických 12:05 hodin zapojil celý Pardubický kraj. V terénu bylo kolem 80 ks zemědělské techniky. Nedocházelo k žádným komplikacím. Cílem bylo upozornit na problém, kdy se jedná o nás bez nás

RAKPA