AKTUALITY:

RENOMIA AGRO VÁM PŘEJE RADOSTNÉ VÁNOCE! Všem členům a obchodním partnerům Regionální agrární komory Pardubického kraje přeje Čtěte více.
Podívejte se kdo jak hlasoval za náš Pardubický kraj: Čtěte více.
VŠECHNY AKTUALITY

GENERÁLNÍ PARTNEŘI:

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
VÝROBA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A SÝRŮ

OBCHOD S KOMODITAMI

POJIŠŤUJEME VŠECHNY OBLASTI VAŠEHO ŽIVOTA 
ŠLECHTITELSKÁ STANICE TRAV A JETELE


MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
OSIVA KUKUŘICE, ŘEPKY, SLUNEČNICE A KONZERVANTY
POJIŠŤOVACÍ A MAKLÉŘSKÁ SPOLEČNOST
ODBORNÍK NA VÝŽIVU HOSPODÁŘSKÝCH, DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, ZVĚŘE I KONÍ

PROČ SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

– AK ČR je jediná zákonem zřízená profesní stavovská organizace hájící zájmy zemědělců.

– Všichni členové dostávají prostor se vyjadřovat k základním podmínkách zemědělského podnikání v ČR bez rozdílu velikosti či zaměření hospodářství.

– Využití národní i evropské zemědělské dotační politiky v praxi.

– Informace z regionu.

– Informace o novinkách v oblasti zemědělství.

– Kontakty na další informační zdroje v ČR a významných dopadem na náš obor.

– Pomoc při hledání zaměstnání či zaměstnanců v agrární sféře regionu.

– Zrostředkování vzájemné pomoci členů – vstupy a výstupy do zemědělství.

– Medializace zemědělství včetně propagace členů.

– Zvýhodněné vstupné na naše semináře a akce oproti nečlenům.

STÁT SE ČLENEM

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

AG NOVACHEM, s.r.o.
BASF spol. s.r.o.
BIOAKTIV CZ s.r.o.
ČSOB, a.s.
DSP Engineering s.r.o.
LUMIUS, spol. s.r.o.
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
MOREAU AGRI, spol. s.r.o.
SPOLEČNOST PRO ORBU ČR, z.s.
Syngenta Czech, s.r.o.
Tribula DPK s.r.o.
Vaspo Vamberk s.r.o.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

UŽITEČNÉ ODKAZY:

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
MZe
SZIF
PARDUBICKÝ KRAJ
PGRLF
ÚKZÚZ
AGROVENKOV
RAKPA