AKTUALITY:

špičkové hybridy řepky firmy Pioneer a perspektivní odrůdy trav a jetelů DLF Seeds Hladké Životice, Čtěte více.
V letošním roce Vám spol. INNVIGO Agrar CZ s.r.o. nabízí novinku v ochraně Vaší kukuřice Čtěte více.
Co byste vše měli vědět a jak administrovat žádosti ve 12. kole Programu rozvoje venkova Čtěte více.
Zima trvá dlouho, nízké teploty máme nejen v noci, ale někde i přes den. Ozimy Čtěte více.
VŠECHNY AKTUALITY

GENERÁLNÍ PARTNEŘI:

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
VÝROBA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A SÝRŮ
AGRO TEAM CZ

OBCHOD S KOMODITAMI
ŠLECHTITELSKÁ STANICE TRAV A JETELE

POJIŠŤUJEME VŠECHNY OBLASTI VAŠEHO ŽIVOTA 


MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
OSIVA KUKUŘICE, ŘEPKY, SLUNEČNICE A KONZERVANTY
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
V OBLASTI POJIŠTĚNÍ
ODBORNÍK NA VÝŽIVU HOSPODÁŘSKÝCH, DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, ZVĚŘE I KONÍ

PROČ SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

– AK ČR je jediná zákonem zřízená profesní stavovská organizace hájící zájmy zemědělců.

– Všichni členové dostávají prostor se vyjadřovat k základním podmínkách zemědělského podnikání v ČR bez rozdílu velikosti či zaměření hospodářství.

– Využití národní i evropské zemědělské dotační politiky v praxi.

– Informace z regionu.

– Informace o novinkách v oblasti zemědělství.

– Kontakty na další informační zdroje v ČR a významných dopadem na náš obor.

– Pomoc při hledání zaměstnání či zaměstnanců v agrární sféře regionu.

– Zrostředkování vzájemné pomoci členů – vstupy a výstupy do zemědělství.

– Medializace zemědělství včetně propagace členů.

– Zvýhodněné vstupné na naše semináře a akce oproti nečlenům.

STÁT SE ČLENEM

HLAVNÍ PARTNEŘI:

UPL

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

UŽITEČNÉ ODKAZY:

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
SZIF
MZe
PARDUBICKÝ KRAJ
PGRLF
ÚKZÚZ
AGROVENKOV
RAKPA