AKTUALITY:

Novinky z PGRLF, MZe, ale i jiných ministerstvech a něco málo o ekonomice Webinář přes Čtěte více.
Příprava vaší Jednotné žádosti v Portálu farmáře. Kapacitně omezeno! Musíte mít zajištěný přístup do Portálu Čtěte více.
Modelová řada především pro intenzivní pracovní nasazení.  Tyto stroje jsou určeny hlavně pro velké zemědělské podniky Čtěte více.
Doufáme, že se od 9 hodin uvidíme v Letohradě osobně! 1.3.2022. Přednášet budou Prof., MVDr. Čtěte více.
VŠECHNY AKTUALITY

GENERÁLNÍ PARTNEŘI:

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
VÝROBA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A SÝRŮ
AGRO TEAM CZ

OBCHOD S KOMODITAMI
ŠLECHTITELSKÁ STANICE TRAV A JETELE

POJIŠŤUJEME VŠECHNY OBLASTI VAŠEHO ŽIVOTA 


MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
OSIVA KUKUŘICE, ŘEPKY, SLUNEČNICE A KONZERVANTY
KOMPLEXNÍ SLUŽBY
V OBLASTI POJIŠTĚNÍ
ODBORNÍK NA VÝŽIVU HOSPODÁŘSKÝCH, DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, ZVĚŘE I KONÍ

PROČ SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

– AK ČR je jediná zákonem zřízená profesní stavovská organizace hájící zájmy zemědělců.

– Všichni členové dostávají prostor se vyjadřovat k základním podmínkách zemědělského podnikání v ČR bez rozdílu velikosti či zaměření hospodářství.

– Využití národní i evropské zemědělské dotační politiky v praxi.

– Informace z regionu.

– Informace o novinkách v oblasti zemědělství.

– Kontakty na další informační zdroje v ČR a významných dopadem na náš obor.

– Pomoc při hledání zaměstnání či zaměstnanců v agrární sféře regionu.

– Zrostředkování vzájemné pomoci členů – vstupy a výstupy do zemědělství.

– Medializace zemědělství včetně propagace členů.

– Zvýhodněné vstupné na naše semináře a akce oproti nečlenům.

STÁT SE ČLENEM

HLAVNÍ PARTNEŘI:

https://brunnthaller.cz/https://brunnthaller.cz/

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

UŽITEČNÉ ODKAZY:

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
SZIF
MZe
PARDUBICKÝ KRAJ
PGRLF
ÚKZÚZ
AGROVENKOV
RAKPA