AKTUALITY:

Zaměření na dojený skot. Přednáší odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumného ústavu živočišné výroby, Čtěte více.
Odborné a podrobné seznámí se s tématikou dotačních změn pro jednotnou žádost 2021. Čtěte více.
V letošním roce Vám spol. INNVIGO Agrar CZ s.r.o. nabízí novinky pro ochranu Vaší řepky proti Čtěte více.
Jak vypadá jaro 2021 na našich polích a co se vyplatí aplikovat? Čtěte více.
VŠECHNY AKTUALITY

GENERÁLNÍ PARTNEŘI:

ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
VÝROBA MLÉČNÝCH VÝROBKŮ A SÝRŮ
AGRO TEAM CZ

OBCHOD S KOMODITAMI
ŠLECHTITELSKÁ STANICE TRAV A JETELE

POJIŠŤUJEME VŠECHNY OBLASTI VAŠEHO ŽIVOTA 


MODERNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
OSIVA KUKUŘICE, ŘEPKY, SLUNEČNICE A KONZERVANTY
POJIŠŤOVACÍ A MAKLÉŘSKÁ SPOLEČNOST
ODBORNÍK NA VÝŽIVU HOSPODÁŘSKÝCH, DOMÁCÍCH ZVÍŘAT, ZVĚŘE I KONÍ

PROČ SE STÁT NAŠÍM ČLENEM?

– AK ČR je jediná zákonem zřízená profesní stavovská organizace hájící zájmy zemědělců.

– Všichni členové dostávají prostor se vyjadřovat k základním podmínkách zemědělského podnikání v ČR bez rozdílu velikosti či zaměření hospodářství.

– Využití národní i evropské zemědělské dotační politiky v praxi.

– Informace z regionu.

– Informace o novinkách v oblasti zemědělství.

– Kontakty na další informační zdroje v ČR a významných dopadem na náš obor.

– Pomoc při hledání zaměstnání či zaměstnanců v agrární sféře regionu.

– Zrostředkování vzájemné pomoci členů – vstupy a výstupy do zemědělství.

– Medializace zemědělství včetně propagace členů.

– Zvýhodněné vstupné na naše semináře a akce oproti nečlenům.

STÁT SE ČLENEM

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

AG NOVACHEM, s.r.o.
AGROSTAV Ústí nad Orlicí, a.s.
LUMIUS, spol. s.r.o.
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
Leading Farmers, a. s.
Moreau Agri, spol. s r.o.
Syngenta Czech, s.r.o.
T A U R U S, s.r.o.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

UŽITEČNÉ ODKAZY:

AGRÁRNÍ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
SZIF
MZe
PARDUBICKÝ KRAJ
PGRLF
ÚKZÚZ
AGROVENKOV
RAKPA