Realizace

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Ročně pořádáme kolem dvaceti seminářů pro členy i nečleny agrární komory. Spolupracujeme v této souvislosti se SZIF, PRGLF, ÚZEI, výzkumnými ústavy, vysokými školami, Akademií věd aj.  

Mezi nejprestižnější semináře patří tradiční podzimní Počasí, pojištění, PGRLF. Zveme na něj i známě osobnosti jako je RNDr. Václav Cílek, meteorologové Taťána Míková a Petr Dvořák, Radim Tolasz, šéf ČHMÚ Mark Rieder, profesoři Zdeněk Žalud a Miroslav Trnka .

Největší akcí pro zemědělce ale především nezemědělskou veřejnost jsou Krajské dožínky – den zemědělců, potravinářů a venkova s bohatým kulturním programem. Mimo něj díky expozicím představen obor zemědělství. Rovněž při této příležitosti pořádáme konferenci se zákonodárci a v loňském roce i tiskovou konferenci.

Manažerská fóra každý sudý rok. Zajímavá témata i hosté z řad vědců nebo třeba známý ekonom Vladimír Pikora.

Medializujeme zemědělství na webových stránkách, Facebooku, prostřednictvím tiskových konferencích v různých médiích. Býváme hosty v rádiu a publikujeme i v novinách.

Postup administrace, 13. kolo PRV v praxi, příjem žádost a budoucnost PGRLF.
špičkové hybridy řepky firmy Pioneer a perspektivní odrůdy trav a jetelů DLF Seeds Hladké Životice, dále aktuální povinnosti zemědělců v
V letošním roce Vám spol. INNVIGO Agrar CZ s.r.o. nabízí novinku v ochraně Vaší kukuřice – herbicid TIFF 040 OD.
Co byste vše měli vědět a jak administrovat žádosti ve 12. kole Programu rozvoje venkova 2021
Zima trvá dlouho, nízké teploty máme nejen v noci, ale někde i přes den.
Zaměření na dojený skot. Přednáší odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumného ústavu živočišné výroby, DLF Seeds, s.r.o. či
Odborné a podrobné seznámí se s tématikou dotačních změn pro jednotnou žádost 2021.
V letošním roce Vám spol. INNVIGO Agrar CZ s.r.o. nabízí novinky pro ochranu Vaší řepky proti škůdcům.
Jak vypadá jaro 2021 na našich polích a co se vyplatí aplikovat?
Máme pro vás aktuální nabídku osiv trav a jetelů – pícninářské i trávníkové směsi výborné kvality pro sezónu 2021 naleznete
První Komoditní rada pro mléko a hovězí maso při AK ČR se v novém roce online sešla 28. ledna
Prioritní očkování v sektoru zemědělství? Proč ne?
o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka společnosti Agrovenkov, o.p.s. ...
RAKPA