Společné prohlášení Pardubického kraje, RAK PA a KR ZS ČR k situaci v zemědělství

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Společné prohlášení Pardubického kraje, RAK PA a KR ZS ČR k situaci v zemědělství

apelujeme na Vládu ČR a MZe, aby byl urychleně nastaven smysluplný dialog mezi všemi zemědělskými organizacemi a svazy ve věci projednání a přípravy Strategického plánu zemědělské politiky na období 2023 – 2027

Společnou snahou je vyzvat k rozumnému dialogu, do kterého budou zapojeny všechny zúčastněné svazy a organizace. 

RAKPA