Spolupráce s KONEP

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Spolupráce s KONEP

V únoru proběhla společná schůzka představitelů Agrární komory Pardubického kraje, Koalice nevládek Pardubicka a Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor. Tématem jednání byly možnosti potencionální spolupráce mezi všemi zúčastněnými. Mezi hlavní body diskuse patřily například otázky zaměstnávání handicapovaných osob nebo principy sociálního podnikání. Představena byla také Burza filantropie, pořádaná právě Koalicí nevládek Pardubicka a Pardubickým krajem. Burza je transparentní nástroj na podporu projektů neziskových organizací, do něhož jsou přímo zapojeni donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru. Její inspirací byl známý televizní pořad s investorskou tématikou „Den D“. V případě burzy však své veřejně prospěšné projekty prezentují neziskové organizace a přítomní donátoři mohou realizaci jejich projektu podpořit finančně, materiálně či jinou formou pomoci. Tato dobročinná aktivita probíhá v Pardubickém kraji již čtvrtým rokem a je při ní kladen důraz především na regionální partnerství, koná se totiž ve všech čtyřech okresech kraje. V letošním roce proběhne Burza filantropie v okrese Pardubice 10. června, pro okres Chrudim bylo zvoleno datum 17. června. Na podzim následně bude pořádána v orlickoústeckém okrese, a to 7. října. Na burzu se mohou těšit i v okrese Svitavy, kde se bude konat 21. října.

RAKPA