Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné v Chrudimi 7.4.2015

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné v Chrudimi 7.4.2015

Semináře budou v Chrudimi dva. První od 9:00 a od 13:00 bude druhý. 

P o z v á n k a

MZe, SZIF,  Regionální agrární komora Pardubického kraje  si Vás, v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, dovolují pozvat na seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost okresu Chrudim, který se uskuteční dne:

7.4. 2015 v 9:00 a v 13:00 ve velké zasedací místnosti MZe

(Poděbradova 909, Chrudim)

Prezence od 8:30 hodin

Program:

                     1/        Informace k Programu rozvoje venkova – aktuální stav implementace programu, úspěšně realizované projekty v regionu.


2/         Plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2015 –       připravované akce pro první pololetí roku 2015, informace o plánech pro druhé

pololetí roku 2015.

          3/         Podmínky čerpání dotací v novém programovacím období

                      možnosti dotačních titulů, administrace žádostí o dotace, změny v registru LPIS.

          4/         Pravidla nové společné zemědělské politiky a přípravy po roce 2015

                    – srovnání se stávajícím programovým obdobím.

          5/         Správná zemědělská praxe – standardy dobrého zemědělského a        environmentálního stavu v rámci opatření osy II. PRV

          6/         Různé, diskuse

Lektoři: Ing. Vladimír Štyndl, Bc. Lenka Štěpánková a Ing. František Smítal

Kontaktní osoba pro případné dotazy:  Ing. Jan Groh, LL.M., MBA

tel.: 731 193 811 e-mail jan.groh@szif.cz

Za organizátory srdečně zvou

   Ing. Aleš Sobel                                                                    Ing. Vanda Rektorisová, MSc.

   ředitel RO SZIF                                                                           ředitelka RAK PA               

   Hradec Králové                   

Příjem žádostí o dotace je i v letošním roce od 15. 4. 2015 – 15. 5. 2014 v Chrudimi. Telefony: Bc. Štěpánková – 724314688, Ing. Štyndl – 602705477

Na změny v LPIS a žádost je potřeba se předem telefonicky objednat:

změny v LPIS: Ing. Štyndl – 602 705 477,  pí.  Hrodková – 731 536 333 příjem žádostí : Bc.Štěpánková – 724 314 688, pí.Hudíková – 731 536 332

RAKPA