Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné ve Svitavách 7.4.2015

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné ve Svitavách 7.4.2015

P o z v á n k a

MZe, SZIF a Regionální agrární komora Pardubického kraje si Vás, v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, dovolují pozvat

na seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost

okresu Svitavy, který se uskuteční

dne  7.4. 2015 v 9:00 hod. ve velkém sále Multikulturního centra

(„Fabrika“ ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, Svitavy)

Prezence od 8:30 hodin

Program:

                     1/        Informace k Programu rozvoje venkova – aktuální stav implementace programu, úspěšně realizované projekty v regionu.


2/         Plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2015 –       připravované akce pro první pololetí roku 2015, informace o plánech pro druhé

pololetí roku 2015.

          3/         Novinky v dotacích programu rozvoje venkova pro rok 2015

                      možnosti dotačních titulů, chyby žadatelů při podávání žádosti o dotace (zkušenosti z             kontrol), výměna zkušeností při získávání dotací z PRV.

          4/         Aktuální informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky       po roce 2015 – srovnání se stávajícím programovým obdobím.

          5/         Správná zemědělská praxe – standardy dobrého zemědělského a        environmentálního stavu v rámci opatření osy II. PRV.

          6/         Různé, diskuse

Lektor:  Ing. Bohuslav Lapáček

Kontaktní osoba pro případné dotazy:  Ing. Jan Groh, LL.M., MBA

tel.: 731 193 811 e-mail jan.groh@szif.cz

Za organizátory srdečně zvou

     Ing. Aleš Sobel                          Ing. Josef Gracias               Ing. Vanda Rektorisová, MSc.

    ředitel RO SZIF                       ředitel OAK Svitavy                     ředitelka  RAK  PA

RAKPA