Pozvánka na seminář pro členy AK ČR dne 24.2.2015

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Pozvánka na seminář pro členy AK ČR dne 24.2.2015

Agrární komora České republiky

pořádá seminář na téma

Společná zemědělská politika II.

očekáváme, že připomínky Evropské komise budou již vypořádány a zemědělci budou informováni o nových pravidlech. Lektoři, kteří budou témata přednášet, jsou fundovaní odborníci a tvůrci pravidel SZP pro Českou republiku.

Dne: 24.2.2015 – Dům kultury Dukla Pardubice, Gorkého 2573, 532 27 Pardubice

 
Počet účastníků: 90


Program:

od 8.30 hod. – prezence účastníků

9.00 hod. – zahájení


•   SZP do roku 2020

Ing. Martin Fantyš

•   Přímé platby a jejich dopad na zemědělství v ČR              

Ing. Kateřina Bělinová

•   Program rozvoje venkova od roku 2014                 

Ing. Pavel Sekáč, Ing. Kuna

•   Inovace v potravinářství                                                         

Ing. Tomáš Kreutzer

•  Závěr, otázky a odpovědi

Vstup zdarma, Občerstvení  zajištěno.
Hlavní organizátor: Agrární komora České republiky

Vydáno za podpory Programu rozvoje venkova,
Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

Přihlášky elektronicky na stránkách www.apic-ak.cz nebo přes OAK v Pardubicích.

RAKPA