Oběd s prezidentem Milošem Zemanem

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Oběd s prezidentem Milošem Zemanem

Druhé lednové úterý bude znít lépe než datum 13. 1.2015, už jen kvůli pověrám spojeným s třináctkou. Tento den se v Hlinsku nejen zástupci zemědělců z Chrudimska a Vysočiny setkali s prezidentem Milošem Zemanem. Vzhledem k nedávným výstupům, které proběhly v médiích s ostrými komentáři obou stran (medií i hradu), byl pan prezident milý a šarmantní. Osobně se pozdravil se všemi přítomnými. Většina z nás, která pozvánku obdržela netušila, že dostaneme takový prostor k diskusi během oběda. Atmosféra byla téměř neformální a velmi příjemná. Jistě, pan prezident není odborníkem na zemědělství, přesto se snažil reagovat na každý postřeh a každý mluvčí měl prostor k objasnění svého výkladu. Nesmírně si tohoto setkání vážíme. S prezidentem republiky se opravdu neobědvá často, a tak to vnímáme jako vysoce společenskou událost a vstřícný krok směrem k našemu zemědělství. 

RAKPA