Seminář a polní den – řepka, trávy a jetele 28.5.2021

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Seminář a polní den – řepka, trávy a jetele 28.5.2021 🗓

špičkové hybridy řepky firmy Pioneer a perspektivní odrůdy trav a jetelů DLF Seeds Hladké Životice, dále aktuální povinnosti zemědělců v rostlinné výrobě, hodnocení a výhled sklizně řepky v letošním roce

ukázky odrůd, přípravky do řepky a máku, stroje k pěstování řepky a pícnin

Naplánovaná událost Realizace
RAKPA