První letošní seminář věnovaný pěstování pícnin, trávo semenných porostů a kukuřici

Regionální agrární komora Pardubického kraje

První letošní seminář věnovaný pěstování pícnin, trávo semenných porostů a kukuřici

Téměř sedmdesát účastníků semináře bylo v Novém Dvoře v Letohradu 16.1.2019. Selské příjemné prostředí poskytlo poprvé zázemí tradičnímu prvnímu semináři v letošním roce. Program semináře byl také tradičně bohatý.

Náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit MZe bývá také tradičním hostem. Nejen díky svému jménu má co říct k dané problematice. Ing. Petr Jílek hovořil o budoucí společné politice EU, suchu 2018, národních dotacích 2019.

Novinky v dotačních podmínkách pro pěstitele kukuřice a pícnin, erozi nevyjímaje, přiblížil akreditovaný poradce a ředitel OAK Ústí nad Orlicí Ing. František Smítal.

Odbornou část přímo věnovanou semenářství trav a jetelovin na téma otazníky v této problematice přednášel Ing. Radek Machač.

Sklizeň z roku 2018 bilancovali z DLF Seeds s.r.o. Hladké Životice pánové Ing. Ivan Houdek, Ing. Martin Müller a Ing. Jaroslav Bartoň.

To, že z ničeho nic neuděláme, ví každý. Hnůj je duší zemědělství – uplatnění kejdy a digestátu v pícninách odpřednášel Ing. Jiří Dostál.

Jak si stojí firma Pioneer ve světě, ale i na českém trhu objasnil Ing. Luboš Šulan.

Konkrétní hybridy kukuřice této firmy pro rok 2019 představil Ing. Oldřich Dostál.

Přípravky šité na míru kukuřici, ale třeba i řepce doporučil Ing. Radomil Vlk Ph.D.

Nakonec něco z technologií, které mohou usnadnit pěstování kukuřice a řepky vysvětlily Ing. Petr Kosek a Ing. Martin Hajzler.

Náročný program jsme zakončili dobrým obědem.

RAKPA