Pozvánka na odborný seminář POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Pozvánka na odborný seminář POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF

Regionální agrární komora Pardubického kraje

a Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí

pořádají odborný seminář

 POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF

Cílem semináře je seznámit představitele zemědělských podniků s problematikouvývoje klimatu, zemědělského pojištění, s aktuální činností PGRLF

Termín a místo konání:

 středa 23. 10. 2019

Pohostinství U Dubu, Podlesí, Němčí 31, 562 01

50.0201950N, 16.2803058E

P R O G R A M   S E M I N Á ř E

  8.30 –  9.00      Prezence účastníků

  9.00 –  9.15      Úvodní slovo

                           Ing. Leoš Říha, předseda představenstva RAK PA, viceprezident AK ČR

  9.15 – 10.00     Globální pohled IPCC na změnu klimatu, a co my v Česku?

                      RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., klimatolog a meteorolog, ČHMÚ 

10.00 – 10.45    Současné a očekávané dopady změny klimatu na zemědělskou

                           produkci

                         Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., CZECHGLOBE, Ústav výzkumu globální

                    změny AV ČR, v.v.i. a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy       

                    univerzity v Brně

 10.45 -11.05     Aktuality zemědělského pojištění

                          Ing. Jiří Havelka – ředitel RENOMIA AGRO

11.05  – 11.30    Přestávka na občerstvení

 11.30 – 13.00   Prezentace pojišťoven zabývajících se zemědělským pojištěním  

                             Agra pojišťovna          – Marek Bizoň

                           ČSOB pojišťovna         – Ing. Přemysl Kunt

                           Česká pojišťovna, a.s.  – Ing. Martin Bělina

                           OK GROUP a.s.            – Mgr. Miroslava Fabiánková

   13:00 – 13.30 “ Aktuální informace k činnosti PGRLF“

                          Mgr. Dipl. – Ing. sc. agr. Vladimír Eck, předseda představenstva PGRLF

                         Mgr. Ondřej Mareček, místopředseda představenstva PGRLF

13.30 – 14.00     Diskuze, ukončení semináře, oběd

Organizační pokyny a přihláška

Vložné na seminář 300 Kč pro členy Regionální agrární komory Pardubického kraje, pro ostatní 500,- Kč, je splatné při prezenci.

Občerstvení bude zajištěno.   

Přihlášky zasílejte nejpozději do 18. října 2019 na adresy:

Agrární komora okresu Ústí nad Orlicí    nebo         Regionální agrární komora PK

Ing. Smítal František                                                  Ing. Rektorisová Vanda, MSc.

Tvardkova 1191                                                         Poděbradova 909

562 01 Ústí nad Orlicí                                                 537 01 Chrudim

Tel:    465 553 267                     

Mobil: 604 205 685                                                    Mobil: 774 853 225

Mail:   agr.kom.uo@seznam.cz                                 Mail:      info@rakpa.cz        

_________________________________zde oddělte______________________________

Přihláška

na seminář „POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF“23. 10. 2019 Pohostinství U Dubu, Podlesí, Němčí 31, 562 01

Jméno účastníka:………………………………………………………………………..

Organizace, farma…..………………………………………………………………….

Adresa:………………………………………………………………………………………

IČO:……………………………………………………………………………………………

E-mail a tel:…………………………………………………………………………………

Podpis účastníka:………………………………………………………………….

RAKPA