Návštěva ministra zemědělství v Pardubickém kraji 2014

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Návštěva ministra zemědělství v Pardubickém kraji 2014

Dne 25.9.2014 navštívil náš kraj ministr zemědělství. Svoji návštěvu zahájil v podniku Klas Nekoř. Prostor byl pro snídani, při které se pan ministr zajímal, zda jsou všechny potraviny české (byly). Při snídani jsme i debatovali. Zazněly nejpalčivější problémy zemědělců našeho kraje a především definice aktivního zemědělce. Následovala prohlídka provozu v Šedivci. Dále jsme se přesunuli do areálu Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně. Návštěva ministra byla ukončena prohlídkou rybí farmy v Rokytně. Závěr návštěvy? Je dobře, že po dlouhé době je ve funkci ministra zemědělství člověk se odborným vzděláním. S takým člověkem se dá fundovaně diskutovat. Ne vždy a ne na všem se ale vždycky shodneme. Od toho tu je RAK PA a danou problematiku našich krajánků se snaží dál předávat. Ne jinak tomu bylo i při této významné návštěvě. Jako památku na náš kraj, jsme předali kovaný model ruchadla bratranců Veverkových, které vyrobili žáci střední odborné školy stavební a středního odborného učiliště stavebního v Rybitví.  

RAKPA