Manažerské fórum zemědělců Kladruby nad Labem 27.11.2018

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Manažerské fórum zemědělců Kladruby nad Labem 27.11.2018

Letošní fórum pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, ministra zemědělství, a Ing. Václava Kroutila, radního Pardubického kraje, jsme pořádali v prostorách Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Téma letošního setkání bylo: „Zemědělství za 100. let republiky a jeho budoucnost“.

Marná sláva, koně mají v našem kraji tradici a ti kladrubští jsou přímo památkou. Jedná se o nejstarší původní české plemeno.  Prvenství máme i celosvětové, protože tento kůň byl a je jako jediný šlechtěn pro účely tažení kočárů císařů a králů.

Měli jsme možnost navštívit prostory stájí a zámku s průvodcem. To se nedá popsat, to se musí vidět a zažít. Majestátnost, elegance, důstojnost, krása, impozantnost, a to jistě nejsou všechna slova, která musí napadnout každého, kdo se do prostor hřebčína a na koně samotné přijde podívat.

Oficiální zahájení celé akce proběhlo ve 13 hodin s úvodním slovem Ing. Leoše Říhy, předsedy představenstva RAK PA a viceprezidenta AK ČR. Poté vystoupili - ředitel NH Kladruby nad Labem Ing. Jiří Machek, radní Pardubického kraje Ing. Václav Kroutil, místopředseda ZS ČR Ing. Jaroslav Vaňous, předseda Regionální agrární komory Hradec Králové a člen představenstva AK ČR Ing. Jaroslav Vojtěch a Ing. Jaroslav Tomšů - AGROTOM marketing.

Téma nebylo vybráno náhodně, ale reagovali jsme na rok tzv. osmičkový, významný. 100 let od vzniku České republiky - to je přeci důvod, aby byl rokem výjimečnějším alespoň o trošičku. Proto jsme také oslovili  odborníky pro první část Manažerského fóra, kterou tvoří odborná konference. Česká akademie zemědělských věd poskytla kvalitní mluvčí. Pohovořili chronologicky od historických momentů až po současnost za stěžejní obory - rostlinné výroby, živočišné výroby i mechanizace. Každý z nich za uplynulých 100 let zaznamenal velký pokrok. Podívejte se na techniku, na pradědečky dnešních traktorů, užitkovost a mnoho jiného. Samozřejmě všechny přítomné zajímá i budoucnost a o té pohovořil tajemník AK ČR ve vztahu k zemědělským podporám poskytovaným ministerstvem zemědělství.

Na závěr celého odborného bloku jsme předali ocenění významným osobnostem Pardubického kraje za celoživotní práci a přínos pro zemědělství z řad politiků, ale i samotných zemědělců. Pro některé z nich to bylo překvapení až do konce a jsme rádi, že mezi nás přijeli všichni. Je tolik kolegů, kteří by si toto ocenění zasloužili a je těžké vybírat jen čtyři zástupce za každý okres. Letos jsme předali pohár a diplom panu Mgr. Radko Martínkovi, Ing. Josefu Mlatečkovi, Ing. Oldřichu Vašinovi a Ing. Janu Velebovi. Senátoři, kteří náš obvod zastupovali do letošního října a na samém konci svého mandátu odvedli obrovský kus práce spolu s úřadujícím senátorem Ing. Petrem Šilarem a jinými při hlasování o zastropování. Patří jim nejen za to velký dík.

Po zbytek dne až do večerních hodin pokračovala společenská část fóra. Celý večer hrála skupina Timbre Music směsici melodií známých ať už z české scény nebo té světové od let 1930 až do současnosti. Taneční dvojice z tanečního studia Zig-Zag okořenila večer vystoupením s akrobatickými prvky. Tančí hlavně swing.

Přijel mezi nás i moderátor a hudební imitátor Vladimír Hron, který snad nestárne. Jeho onemanshow se líbila.

Celá akce byla provázena mluveným slovem profesionální moderátorky a herečky Jany Trojanové a dokumentována fotografem panem Zdeňkem Fabiánkem.
 

Jediné, co nás mrzí je, že jsme akci nemohli vzhledem k jiným termínům uspořádat později. I když jsme se moc snažili, stejně nakonec kolidovala s akcí jinou. Není jednoduché dát dokupy tolik lidí na jedno místo v jeden termín, a proto jsme rádi, že k nám zavítala téměř stovka hostů. Vždy je samozřejmě co zlepšovat, a tak už nyní v hlavách připravujeme Manažerské fórum 2020 a těšíme se na Vás už příští rok zase v Královéhradeckém kraji. 

Ing. Vanda Rektorisová

RAKPA