Dotace na zmírnění škod způsobených suchem

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Dotace na zmírnění škod způsobených suchem

Vážení zemědělci,

žádosti o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 můžete podávat od 18. – 29. června 2018 včetně!

Tržní plodiny (podprogram S 1.1.) – pšenice ozimá i jarní, ječmen ozimý i jarní, zrnová kukuřice, oves, žito, triticale, řepka, slunečnice, mák, cukrovka, brambory

Krmné plodiny (podprogram S 1.2.) – kukuřice (ne zrnová), TTP pro živočišnou výrobu (výplaty jsou podmíněny min. intenzitou chovu na hektar).

Odškodnění bude vypláceno ve dvou sazbách:

  • Škody vyšší než 30%, ale ne vyšší než 50% – sazba bude ve výši 10% normativních nákladů
  • Škody vyšší než 50% – sazby ve výši 20% normativních nákladů

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací najdete pod č.j.: 20349/2018-MZE-17221.

RAKPA