Děkujeme všem zemědělcům,

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Děkujeme všem zemědělcům,

kteří svoji práci nemohou přerušit ani v době nouzového stavu
a zabezpečují tak obživu obyvatel této země.
Roušky si ušijeme, ale potraviny si ze dne na den nevyrobíme.
Pamatujme prosím na naši soběstačnost v potravinách nejen ve stavu nouze.

Děkujeme všem spoluobčanům,

kteří pochopili, že je soběstačnost v potravinách v každé zemi důležitá
a podporují nás minimálně nákupem českých zdravých potravin.

RAKPA