Přehled aktualit

Regionální agrární komora Pardubického kraje

„Ekonomika živočišné výroby“ webinář dne 29.4. od 9 hodin

Zaměření na dojený skot. Přednáší odborníci z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, Výzkumného ústavu živočišné výroby, DLF Seeds, s.r.o. či VVS Verměřovice s.r.o.

Odborný webinář 15.4. – jednotná žádost

Odborné a podrobné seznámí se s tématikou dotačních změn pro jednotnou žádost 2021.

Ochrana řepky od spol. INNVIGO

V letošním roce Vám spol. INNVIGO Agrar CZ s.r.o. nabízí novinky pro ochranu Vaší řepky proti škůdcům.

Jaro 2021 na našich polích

Jak vypadá jaro 2021 na našich polích a co se vyplatí aplikovat?

Nabídka trav Klas Nekoř

Máme pro vás aktuální nabídku osiv trav a jetelů – pícninářské i trávníkové směsi výborné kvality pro sezónu 2021 naleznete KATALOG zde

Závěry z komoditní rady

První Komoditní rada pro mléko a hovězí maso při AK ČR se v novém roce online sešla 28. ledna

Závěry z představenstva RAK PA

Prioritní očkování v sektoru zemědělství? Proč ne?

Oznámení

o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka společnosti Agrovenkov, o.p.s. …

Zveme vás na seminář k pěstování pícnin

dovolujeme si Vás pozvat na tradiční seminář k pěstování pícnin trávosemenných porostů a kukuřice, který se koná dne 11.února 2021 od 9.00 hodin

RAKPA