179. Žofínské fórum

Regionální agrární komora Pardubického kraje

179. Žofínské fórum

RAK PA se účastnila tradičně Žofínského fóra spolu s ostatními zástupci z řad zemědělců, politiků, bank, mlékařů a ostatního přidruženého či navazujícího sektoru. Fórum zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka. Začal v současné době asi nejožehavější tématikou, což je zrušení mléčných kvót po 30 letech. Hovořil o investiční dotaci, PRV, možném zvýšení kofinancování na minimálních 35%, posílení dotačních fondů, PGRL, fondu těžko pojistitelných rizik a zjednodušení I. pilíře reformy SZP. Zmínil i problematiku řepky, která je podle něj především mediálně nafouknutou bublinou. 

Poté vystoupil Jaroslav Faltýnek, předseda sněmovního zemědělského výboru. Své vystoupení zahájil nutností revize SZP od roku 2017 a přípravu na novou SZP po roce 2020. I mléko bylo zmíněno a dle jeho slov mlčí EU, což by mohlo vyhovovat některým jiným členům EU. Výzvy na investiční dotace by snad mohly být podávány od konce září 2015. V mnohém, jako navýšení kofinancování, se shodoval s ministrem. 

Třetím řečníkem byl prezident AK ČR Miroslav Toman. Důraz klade na definici aktivního zemědělce na národní úrovni. Rovněž by bylo dobré zohledňovat odpočty v nákladech na pracovní síly, převádění prostředků v rámci degresivity do PRV, doplnění greeningu o pásy kolem lesů a vod. Zemědělci mají obavy z kontrol nových opatření, která byla poprvé implementována opravdu na poslední chvíli, měla by to být při samotných kontrolách zohledněno. Navýšení konfinancování na 35%, ponechání zelené nafty, navýšení obálky LFA, urychlení 1. kola – investiční patření. Zákon o významné tržní cíle, okolo kterého je teď také  spousty mediálního povyku především od těch, kterým přistřihne křidélka. A nelitujme je. Průměrná obchodní přirážka u mléka činí 61%, u čerstvého sýra dokonce 112% a u cereálií od 130 – 190%!!! Konec vystoupení prezidenta byl o Transtlantické dohodě – jaké budou její dopady na potraviny v ČR? Zkrátka, nechci zde doslova citovat. Je jasné, že některé z důrazů a cílů AK ČR jsou odlišné od těch, kteří mají politici.

Předposledním mluvčí byl přímo z řad zemědělců – ředitel AGRO Jesenice ing. Josef Kubiš 

Jako posluchač musím říct, že jeho vystoupení, ač prý bylo předmětem kritiky, mně osobně bylo nejblíž a bylo velmi pěkné. Konkrétní čísla a údaje. Nahlas řečeny věci, které málo kdo vysloví z jakýchkoliv důvodů. Srovnával naše současné zemědělství s rokem 1936, kdy jsme byli na špičce v tomto odvětví. V tomto roce bylo třeba největší zornění. Přesto jsou dnešní zemědělci častování za to, že jen rozorávají. Saldo, počty pracovníků, stavy zvířat a mnoho dalšího. V přehledných tabulkách byla ČR porovnána i s jinými zeměmi jako je Německo, Polsko aj. Tedy naši sousedé a ti, jež u nás zemědělství přímo ovlivňují.

RAKPA