Rubrika: Realizace

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Polní den kukuřice a zemědělská technika

Plná hala agro-salonu v Šedivci, kde jsou polní dny tradicí. I před deštivé počasí v předchozích dnech se vydáme na polní přehlídku. Dnes je totiž počasí jako na objednávku slunečné. Uvidíme, jak si kukuřice poradila už s několikátým suchým rokem po sobě. 

Den otevřených dveří – zemědělská technika, sucho aj.

Den otevřených dveří Nebyl jen o technice, i když ta byla parádní. „Nabitý“ program lákal, kolem 11 hodiny bylo na prezenční listině zapsáno 300 lidí a tím to neskončilo. Byla zde možnost účastnit se přednášky velmi oblíbeného prof. Žaluda z Mendelovi univerzity. Byla jsem v davu mezi posluchači, a tak poslouchala po přednášce, kdy jsem na pana…
Read more

Den otevřených dveří – zemědělská technika, sucho aj.

Den otevřených dveří Nebyl jen o technice, i když ta byla parádní. „Nabitý“ program lákal, kolem 11 hodiny bylo na prezenční listině zapsáno 300 lidí a tím to neskončilo. Byla zde možnost účastnit se přednášky velmi oblíbeného prof. Žaluda z Mendelovi univerzity. Byla jsem v davu mezi posluchači, a tak poslouchala po přednášce, kdy jsem na pana…
Read more

První letošní seminář věnovaný pěstování pícnin, trávo semenných porostů a kukuřici

Téměř sedmdesát účastníků semináře bylo v Novém Dvoře v Letohradu 16.1.2019. Selské příjemné prostředí poskytlo poprvé zázemí tradičnímu prvnímu semináři v letošním roce. Program semináře byl také tradičně bohatý. Náměstek pro řízení sekce zemědělských komodit MZe bývá také tradičním hostem. Nejen díky svému jménu má co říct k dané problematice. Ing. Petr Jílek hovořil o budoucí společné politice EU,…
Read more

Manažerské fórum zemědělců Pardubického a Královéhradeckého kraje 27.11.2018

Letošní fórum pod záštitou Ing. Miroslava Tomana, ministra zemědělství, a Ing. Václava Kroutila, radního Pardubického kraje, jsme pořádali v prostorách Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Téma letošního setkání bylo: „Zemědělství za 100. let republiky a jeho budoucnost“. Marná sláva, koně mají v našem kraji tradici a ti kladrubští jsou přímo památkou. Jedná se o nejstarší…
Read more

Dotace na zmírnění škod způsobených suchem

Vážení zemědělci, žádosti o dotace na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017 můžete podávat od 18. – 29. června 2018 včetně! Tržní plodiny (podprogram S 1.1.) – pšenice ozimá i jarní, ječmen ozimý i jarní, zrnová kukuřice, oves, žito, triticale, řepka, slunečnice, mák, cukrovka, brambory Krmné plodiny (podprogram S 1.2.) – kukuřice (ne zrnová), TTP pro živočišnou výrobu (výplaty jsou…
Read more

Polní den věnovaný řepce, trávám a technice

Doc., Ing. Radim Vácha, Ph.D, Ing. František Smítal, Ing. Roman Hrdina, Ing. Oldřich Dostál, Ing. Vladimír Černík, Ing. Ivan Houdek, Ing. Martin Müller, Ing. Jaroslav Bartoň, Ing. Petr Kosek, Ing. Martin Hajzler, Ing. Leoš Říha ti všichni měli co říct k dané problematice. Nakonec úžasná přehlídka sklízení technikou Class. 

Spolupráce s KONEP

V únoru proběhla společná schůzka představitelů Agrární komory Pardubického kraje, Koalice nevládek Pardubicka a Pavla Šotoly, radního Pardubického kraje zodpovědného za sociální péči a neziskový sektor. Tématem jednání byly možnosti potencionální spolupráce mezi všemi zúčastněnými. Mezi hlavní body diskuse patřily například otázky zaměstnávání handicapovaných osob nebo principy sociálního podnikání. Představena byla také Burza filantropie, pořádaná právě…
Read more

Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné v Chrudimi 7.4.2015

Semináře budou v Chrudimi dva. První od 9:00 a od 13:00 bude druhý.  P o z v á n k a MZe, SZIF,  Regionální agrární komora Pardubického kraje  si Vás, v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, dovolují pozvat na seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost okresu Chrudim, který se uskuteční dne: 7.4. 2015 v 9:00 a v 13:00…
Read more

Viceprezidentem AK ČR se stal ing. Leoš Říha

Na XXIII. sněmu Agrární komory konaného v Olomouci dne 12.3.2015 byl zvolen na post viceprezidenta za sněmovnu všeobecnou předseda představenstva RAK PA ing. Leoš Říha. Gratulujeme!

RAKPA