Přehled aktualit

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Zemědělské školy

RAK PA se účastnila jednání zemědělských firem. Přijeli zástupci z okresů Chrudim, Pardubice a žáci třetích a čtvrtých ročníků střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim z oborů agropodnikání a zemědělec farmář. Moje pocity jsou velmi smíšené. Samozřejmě si pamatuji svá léta a svou rozpolcenost – co vlastně chci? Asi jsem byla připravená na ještě…
Read more

Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné ve Svitavách 7.4.2015

P o z v á n k a MZe, SZIF a Regionální agrární komora Pardubického kraje si Vás, v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, dovolují pozvat na seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost okresu Svitavy, který se uskuteční dne  7.4. 2015 v 9:00 hod. ve velkém sále Multikulturního centra („Fabrika“ ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, Svitavy) Prezence od 8:30 hodin…
Read more

Dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova 2014

Třetí ročník Dne zemědělců, potravinářů a venkova byl historicky poprvé spojen s Dožínkami  a byl v Pardubicích. Druhé poprvé měla těžká technika na Pernštýnském náměstí. Celou akci doprovázela příjemná muzika různých žánrů. Bylo možné zakoupit Regionální potravinu Pardubického kraje. Na výběr byly uzenářské výrobky, zelenina, zmrzlina, bramboráky či samotné brambory. Mohli jste se dozvědět informace…
Read more

Návštěva ministra zemědělství v Pardubickém kraji 2014

Dne 25.9.2014 navštívil náš kraj ministr zemědělství. Svoji návštěvu zahájil v podniku Klas Nekoř. Prostor byl pro snídani, při které se pan ministr zajímal, zda jsou všechny potraviny české (byly). Při snídani jsme i debatovali. Zazněly nejpalčivější problémy zemědělců našeho kraje a především definice aktivního zemědělce. Následovala prohlídka provozu v Šedivci. Dále jsme se přesunuli…
Read more

Den zemědělců, potravinářů a venkova 2013

Zemědělci míří do města. Na chrudimském náměstí byla k vidění živá hospodářská zvířata, moderní mechanizace nebo historické předměty, které se zemědělstvím nebo zpracováním surovin souvisí. Prezentovaly se zde zemědělské firmy a školy. Mohli jste si zkusit stloukání másla ze smetany nebo přímo zakoupit potraviny. Nechyběla ani muzika a nabídka zlatavého moku. K vidění byla i…
Read more

RAKPA