Autor: test2

Regionální agrární komora Pardubického kraje

Pozvánka na seminář pro členy AK ČR dne 24.2.2015

Agrární komora České republiky pořádá seminář na téma Společná zemědělská politika II. očekáváme, že připomínky Evropské komise budou již vypořádány a zemědělci budou informováni o nových pravidlech. Lektoři, kteří budou témata přednášet, jsou fundovaní odborníci a tvůrci pravidel SZP pro Českou republiku. Dne: 24.2.2015 – Dům kultury Dukla Pardubice, Gorkého 2573, 532 27 Pardubice  Počet účastníků: 90 Program:…
Read more

Naše pole 2015

Proběhla výstava Naše pole 2015 v Nabočanech ve dnech 9 – 10. 6. 2015. Výstavu zahájili významné zemědělcké osobnosti, politici i zahraniční host. Organizátoři hosty přivítali tradicí a to chlebem a solí. Vystoupila folklorní skupina. K vidění byly tradiční plodiny (především obiloviny, řepka), ale i méně tradiční plodiny jako česnek a jahodníky. Pozornost odborné, neodborné veřejnosti a…
Read more

Informace z Celního úřadu

S účinností k 1. 1. 2015 došlo prostřednictvím zákona č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona o spotřebních daních“), k novelizaci zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na bod 5 a…
Read more

Polní přehlídka řepky 27.5.2015

Prošli jsme si porosty řepky (Pioneer) i trav (DLF). Ke všem byly podány fundované informace o jednotlivých odrůdách. Jejich vyhodnocení v letech minulých, doporučení do jakých podmínek je ta která vhodná, jaké má výhody, ale i nevýhody. Mezi jednotlivými prohlídkami nás informoval odborník o travách a jeteli ve vztahu k dotacím. Celé dopoledne jsme se…
Read more

Seminář na téma dotace, PRV, SZP, CC a jiné ve Svitavách 7.4.2015

P o z v á n k a MZe, SZIF a Regionální agrární komora Pardubického kraje si Vás, v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov, dovolují pozvat na seminář pro zemědělce a odbornou veřejnost okresu Svitavy, který se uskuteční dne  7.4. 2015 v 9:00 hod. ve velkém sále Multikulturního centra („Fabrika“ ve Svitavách, Wolkerova alej 92/18, Svitavy) Prezence od 8:30 hodin…
Read more

Dožínky – Den zemědělců, potravinářů a venkova 2014

Třetí ročník Dne zemědělců, potravinářů a venkova byl historicky poprvé spojen s Dožínkami  a byl v Pardubicích. Druhé poprvé měla těžká technika na Pernštýnském náměstí. Celou akci doprovázela příjemná muzika různých žánrů. Bylo možné zakoupit Regionální potravinu Pardubického kraje. Na výběr byly uzenářské výrobky, zelenina, zmrzlina, bramboráky či samotné brambory. Mohli jste se dozvědět informace…
Read more

Návštěva ministra zemědělství v Pardubickém kraji 2014

Dne 25.9.2014 navštívil náš kraj ministr zemědělství. Svoji návštěvu zahájil v podniku Klas Nekoř. Prostor byl pro snídani, při které se pan ministr zajímal, zda jsou všechny potraviny české (byly). Při snídani jsme i debatovali. Zazněly nejpalčivější problémy zemědělců našeho kraje a především definice aktivního zemědělce. Následovala prohlídka provozu v Šedivci. Dále jsme se přesunuli…
Read more

Den zemědělců, potravinářů a venkova 2013

Zemědělci míří do města. Na chrudimském náměstí byla k vidění živá hospodářská zvířata, moderní mechanizace nebo historické předměty, které se zemědělstvím nebo zpracováním surovin souvisí. Prezentovaly se zde zemědělské firmy a školy. Mohli jste si zkusit stloukání másla ze smetany nebo přímo zakoupit potraviny. Nechyběla ani muzika a nabídka zlatavého moku. K vidění byla i…
Read more

RAKPA